Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - ΑΛΚΥΟΝΗ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
01. Συνηγορία για τον Μητρικό Θηλασμό (MT114)Γιώτα Μαυρίκα
02. Τα πλεονεκτήματα του Μητρικού Θηλασμού (MT115)Βενετία Βράιλα
03. Η σύσταση και διατροφική αξία του μητρικού γάλακτος (MT116)Ελένη Ντέκα
04. Ανατομία του μαστού και της στοματικής κοιλότητας του βρέφους  (MT117)Ελένη Ντέκα
05. Φυσιολογία της γαλουχίας και του Μητρικού Θηλασμού  (MT119)Ελένη Ντέκα
06. Πρακτικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της γαλουχίας: προετοιμασία- υποστήριξη- παρακολούθηση  (MT205)Χρύσα Εκίζογλου
07. Δυσκολίες κατά τη διάρκεια του θηλασμού  (MT206)Χρύσα Εκίζογλου / Ελένη Ντέκα
08. Λοιμώξεις της μητέρας και Μητρικός Θηλασμός (MT207)Ιππολύτη Βάσση
09. Μητρικός θηλασμός και ειδικές καταστάσεις του νεογνού (MT123)Ζωή Ηλιοδρομίτη
10. Φάρμακα και Μητρικός Θηλασμός (MT121)Ζωή Ηλιοδρομίτη / Ιππολύτη Βάσση
11. Απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις Μητρικού Θηλασμού  (MT125)Ζωή Ηλιοδρομίτη
12. Δημιουργία ατομικής τράπεζας γάλακτος - Μητρικός θηλασμός και επιστροφή στην εργασία (MT124)Βενετία Βράιλα / Γιώτα Μαυρίκα
13. Αποθηλασμός (MT126)Βενετία Βράιλα
14. Διατροφή της θηλάζουσας μητέρας - Διατροφή βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής (MT127)Βενετία Βράιλα / Γιώτα Μαυρίκα