Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - ΑΛΚΥΟΝΗ

Συχνές ερωτήσεις

Απάντηση:

Μπορείτε να μελετήσετε οποιοδήποτε μάθημα θέλετε, με οποιαδήποτε σειρά, και να απαντήσετε στις ερωτήσεις με όποια σειρά θέλετε, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θέλετε.

Ο μόνος περιορισμός είναι πως θα πρέπει όλες οι ερωτήσεις των μαθημάτων να έχουν απαντηθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής σας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση - πιστοποίηση: Θα πρέπει να έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, με μέσο όρο βαθμολογίας  > 70/100 στο σύνολο των μαθημάτων.

Η βαθμολογία σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50/100  σε κάθε μάθημα. Σε κάθε μάθημα, έχετε δυνατότητα να επαναλάβετε την αξιολόγησή σας δύο φορές. Στον υπολογισμό του τελικού σας μέσου όρου θα ληφθεί υπόψη η προσπάθειά σας που έχει λάβει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Απάντηση:

Όχι, το e-class παρέχεται δωρεάν

Απάντηση:

Απάντηση:

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-class-alkyoni@ich.gr, αναφέροντας μας σε ποιο μάθημα ή ερώτηση έχετε τη συγκεκριμένη απορία, και ο αντίστοιχος διδάσκοντας θα σας απαντήσει.

Απάντηση:

Προσοχή: έχετε μόνο δύο προσπάθειες. Αν πατήσετε "ακύρωση" σε οποιοδήποτε στάδιο της αυτοαξιολόγησης, η τρέχουσα προσπάθειά σας χάνεται (δηλ. θα μείνετε μόνο με το βαθμό της πρώτης ή της δεύτερης προσπάθειας).

Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος αναφέρεται για κάθε μάθημα - κεφάλαιο.

Φροντίστε να έχετε σταθερή σύνδεση με το internet (και βεβαιωθείτε ότι δεν θα το χρησιμοποιεί κάποιος άλλος εκείνη τη στιγμή, π.χ. για να κατεβάζει ταινίες). 

Ποτέ δεν κάνουμε χρήση του back button στον browser μας κατά τη διάρκεια απάντησης των ερωτήσεων.

Η τελική ενέργεια που πρέπει να κάνετε είναι η  υποβολή των απαντήσεων πριν τη λήξη του χρόνου.